Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024

Dzięki realizacji programu chcemy zwalczać i zapobiegać chorobom nowotworowym, które są obecnie jednym z głównych powodów zgonów Polaków. W ramach programu chcemy nauczyć Polaków jak zdrowo żyć, żeby ograniczyć ryzyko chorób nowotworowych, a także zachęcić, żeby częściej zgłaszali się na badania profilaktyczne.

Pierwszą edycję programu prowadziliśmy w latach 2006-2015. Obecnie trwa druga edycja przewidziana na lata 2016-2024.

Program kierujemy do:

  • szpitali i przychodni
  • ogółu społeczeństwa.

Cele programu:

Naszym głównym celem jest zakup dla szpitali wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego służącego leczeniu chorób nowotworowych. Chcemy również zapobiegać chorobom nowotworowym poprzez np. promowanie zdrowego stylu życia oraz prowadzanie regularnych badań profilaktycznych u obywateli.

Oczekujemy, że w ramach programu:

  • poprawimy przeżywalność chorych na nowotwory, które najczęściej kończą się śmiercią,
  • zwiększymy dostęp do sprzętu i aparatury medycznej do diagnostyki, wykrywanie i leczenie nowotworów oraz zlikwidujemy różnice między placówkami,
  • zwiększymy wiedzę i umiejętność personelu medycznego oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych w dziedzinach, które mają zastosowanie w diagnostyce onkologicznej,
  • poprawimy działanie systemu gromadzenia danych o chorobach nowotworowych w Polsce.

Dokumenty do pobrania

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024 - uchwała.

Podstawa prawna