Rada Naukowa

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

Specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej i radioterapii nowotworów. Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej (od 1998 roku do chwili obecnej). Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (poprzednio – Prezes) i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Przewodniczący Krajowej Rady ds. Onkologii przy Ministrze Zdrowia (od 2015 roku do chwili obecnej). Członek Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych. Autor lub współautor około 300 publikacji naukowych oraz redaktor lub współredaktor 26 podręczników i monografii. Redaktor naczelny czasopisma Onkologia w Praktyce Klinicznej.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Łukasz Rutkowski

Prof. dr hab. n. med. Piotr Łukasz Rutkowski

Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Pełnomocnik Dyrektora Centrum Onkologii — Instytutu w Warszawie ds. Badań Klinicznych, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Głównym przedmiotem jego zainteresowania są czerniaki skóry oraz mięsaki tkanek miękkich i kości (w tym GIST). Członek takich stowarzyszeń, jak ASCO, Connective Tissue Oncology Society (były członek Board of Directors CTOS), PTO, ESSO, Europejskiej Organizacji do Badań i Leczenia Raka — EORTC (Ex-Chair of Membership Committee), Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Sekretarz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła

Konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii, gastroenterolog, kierownik Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, kierownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP, koordynator ogólnopolskiego programu badań przesiewowych raka jelita grubego, były prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, były prezes Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Endoskopii.Członkostwo Towarzystw: European Society of Digestive Oncology (ESDO) – Zarząd; European Association for Gastroenterology and Endoscopy – Zarząd. Autor publikacji: Colonoscopy in colorectal-cancer screening for detection of advanced neoplasia. N Engl JMed 2006 r.; Quality indicators for colonoscopy and the risk of interval cancer. N Engl J Med -2010r.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

Konsultant krajowy w dziedzinie hematologii, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. 

Ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz studia podyplomowe „MBA w ochronie zdrowia” na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Posiada specjalizacje z chorób wewnętrznych, hematologii, transplantologii klinicznej i immunologii klinicznej. Jest autorem i współautorem ponad 150 publikacji oryginalnych, poglądowych i rozdziałów w podręcznikach. Jest vice-prezesem Zarządu Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) oraz członkiem Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG).

Dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz, FEBU

Dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz, FEBU

Wieloletni ordynator Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Centrum Uronefrologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie; wieloletni szef europejskiego egzaminu specjalizacyjnego z urologii (EBU); członek PTU, European Association of Urology, Societe Internationale d’Urology i in. Wyszkolony w szerokim zakresie chirurgii urologicznej w tym operacji o najwyższym stopniu trudności – złożonych zabiegów rekonstrukcyjnych pęcherza moczowego i nadpęcherzowego odprowadzenia moczu i operacji czopa nowotworowego raka nerki wrastającego do układu żylnego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, wieloletni konsultant-urolog w Instytucie Kardiologii im. S. Wyszyńskiego w Warszawie; od 2016 r. Konsultant Krajowy w dziedzinie urologii.

Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk

Dr n. med. Grzegorz Juszczyk

Ekspert w dziedzinie zdrowia publicznego. Od 2003 roku jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współpracował z Medicover i Grupą LUX MED, gdzie z pracodawcami planował i wdrażał działania prozdrowotne w miejscu pracy. W Grupie LUX MED kierował Biurem Edukacji Zdrowotnej. Reprezentował polskich pracodawców w Komitecie Doradczym Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy. We wrześniu 2017 r. został powołany na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, którego misją jest kształtowanie i wspieranie systemu zdrowia publicznego w Polsce. Grzegorz Juszczyk jest autorem i współautorem kilkudziesięciu oryginalnych prac naukowych.

Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

Doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie medycyny – radioterapii onkologicznej. Kierownik Zakładu Radioterapii we Wrocławiu. Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Członek Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie na kadencję 2016-2020, powołany z ramienia Ministra Zdrowia. Od maja 2016 r. Prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Od października 2016 r. Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Od października 2016 r. wykładowca na UMW. Od kwietnia 2017 r. Kierownik w Klinice Radioterapii UM. Od lipca 2018 r. Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.

Dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.

Profesor nadzwyczajny w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego oraz konsultant w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką. Od 2019 r. zastępca kierownika Redakcji Naukowej w COI w Warszawie. Od 2016 r. doktor habilitowany nauk medycznych. Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Specjalista chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej. Redaktor Naczelny pisma „Nowotwory Journal of Oncology”, członek redakcji „Medycyna Praktyczna – Chirurgia”. Od 2001 r. pracował w krakowskim Oddziale Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie, gdzie w ostatnich latach kierował Kliniką Chirurgii Onkologicznej. Członek międzynarodowego zespołu European School of Oncology e-GrandRound. Autor i współautor przeszło 130 publikacji krajowych i zagranicznych.

Dr n. o zdr. Paweł Koczkodaj

Paweł Koczkodaj

Specjalista zdrowia publicznego, edukator zdrowotny, Ambasador Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w Polsce z nominacji Association of European Cancer Leagues w Brukseli, absolwent studiów doktoranckich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na Wydziale Nauki o Zdrowiu. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego w Uniwersytecie Warszawskim, a także studiów podyplomowych nowoczesna promocja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2018 r. członek European Health Parliament w Brukseli oraz European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) Youth Committee w Brukseli. Od 2016 r. zawodowo związany z Zakładem Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Centrum Onkologii w Warszawie, gdzie obecnie pełni funkcję Kierownika Pracowni Prewencji Pierwotnej.

Krystyna Wechmann

Krystyna Wechmann

Prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”
Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

Wie, że pokonała raka piersi, choć przed laty dawano jej tylko 5 proc. szans na wygraną. Od momentu, gdy wypowiedziała wojnę chorobie wspiera kobiety nią dotknięte. Angażuje się w kampanie profilaktyczne wczesnego wykrywania raka, zabiega o dostęp do nowoczesnej diagnostyki i najskuteczniejszych metod leczenia. Mając doświadczenie wspierania chorych na raka wątroby i kobiet zmagających się z nowotworem szyjki macicy byłą jedną z największych orędowniczek powołania Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych.