Używki

Alkohol i papierosy to niebezpiecznie połączenie. Nie utop zdrowia w alkoholu i nie puść go z dymem…

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email