Narodowa Strategia Onkologiczna

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to program wieloletni na lata 2020-2030 wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii. Strategia została przyjęta przez Radę Ministrów w drodze uchwały.

Celem nadrzędnym NSO jest wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej oraz zmniejszenie zapadalności na choroby nowotworowe. Poprawie ulec ma jakość życia pacjentów onkologicznych w trakcie i po ukończonym leczeniu. NSO wytycza kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, wskazując na 5 obszarów strategicznych, kluczowych dla odwrócenia niekorzystnych trendów epidemiologicznych, poprawy skuteczności terapii onkologicznych i dostosowania rozwiązań systemowych do potrzeb pacjentów z chorobą nowotworową.

Integracja działań w 5 najważniejszych dla onkologii obszarach ma wyeliminować negatywne zjawiska takie jak fragmentacja opieki czy rozproszenie ośrodków onkologicznych i zapewnić wszystkim pacjentom onkologicznym, bez względu na miejsce korzystania ze świadczeń, dostęp do nowoczesnego leczenia.

Co zapewnią inwestycje w pięciu najważniejszych dla onkologii obszarach?

Dzięki INWESTYCJOM W KADRY:

 • zwiększymy liczbę lekarzy, pielęgniarek i innych specjalistów niosących pomoc osobom dotkniętych chorobą nowotworową,
 • podniesiemy jakość kształcenia kadry medycznej tak, aby była jeszcze lepiej dostosowana do zaspokajania potrzeb pacjentów onkologicznych

Dzięki INWESTYCJOM W EDUKACJĘ – PREWENCJĘ PIERWOTNĄ – STYL ŻYCIA:

 • nauczymy dzieci, młodzież i dorosłych Polaków, jak świadomie dbać o swoje zdrowie by ograniczać ryzyko zachorowania na nowotwór
 • będziemy wspierać zdrowe odżywianie  i wprowadzimy rozwiązania służące ograniczeniu używania wyrobów tytoniowych uruchomimy bezpłatne szczepienia HPV dla dziewcząt i chłopców

Dzięki INWESTYCJOM W PACJENTA – PREWENCJĘ WTÓRNĄ:

 • ułatwimy dostęp do badań przesiewowych, dzięki czemu zwiększymy szanse osób ze zdiagnozowanym nowotworem na pokonanie raka
 • wprowadzimy nowoczesne metody wykonywania badań przesiewowych https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-onkologiczna
 • w wykrywanie nowotworów zaangażujemy lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy

Dzięki INWESTYCJOM W NAUKĘ I INNOWACJE:

 • zwiększymy możliwość udziału pacjentów onkologicznych w badaniach klinicznych
 • ułatwimy dostęp do innowacyjnych terapii
 • zwiększymy liczbę leków refundowanych w onkologii

Dzięki INWESTYCJOM W SYSTEM OPIEKI ONKOLOGICZNEJ:

 • zapewnimy wszystkim pacjentom onkologicznym, bez względu na miejsce korzystania ze świadczeń, najwyższą jakość leczenia
 • zwiększymy dostęp do nowoczesnej aparatury medycznej
 • poprawimy jakość życia osób chorych na nowotwory, w tym umożliwimy im lepszy dostęp do różnych form rehabilitacji, tak, aby mogły jak najszybciej wrócić do pełnej aktywności
 • zapewnimy, aby była przestrzegana godność każdego pacjenta onkologicznego, w tym jego prawo do życia bez bólu będziemy stale wspierać rozwój opieki paliatywnej i hospicyjnej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o Narodowej Strategii Onkologicznej Dz. U. 2019 poz. 969

Uchwała nr 10 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 M.P. 2020 poz. 189

Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą “Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” M.P. 2020 poz. 190