PracoDawca Zdrowia

Aktualności

O programie

Program „PracoDawca Zdrowia” został stworzony z myślą nie tylko o pracodawcach, ale przede wszystkim o pracownikach. Główną misją projektu jest promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy oraz zwiększenie zgłaszalności pracowników na badania profilaktyczne pod kątem wykrywania chorób cywilizacyjnych (w szczególności nowotworów).

Kto może ubiegać się o certyfikat

O certyfikat ubiegać się mogą przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, które wykażą ponadprzeciętną troskę o zdrowie swoich pracowników i skuteczność we wdrażaniu programów promocji zdrowia wewnątrz firmy.

Jakie kryteria należy spełnić

Kapituła, w skład której wchodzą specjaliści z zakresu medycyny, promocji praktyk zdrowotnych oraz przedstawiciele środowisk pracowniczych, będzie przyznawać certyfikat pracodawcy, który spełnia następujące warunki:

 1. Promuje aktywny styl życia pracowników.
 2. Zwalcza palenie tytoniu wśród pracowników.
 3. Nie pozwala na sprzedaż i konsumpcję napojów alkoholowych na terenie instytucji.
 4. Wspiera badania profilaktyczne pracowników, udzielając im raz w roku minimum pół dnia wolnego w godzinach pracy w celu przeprowadzenia takich badań.
 5. Podejmuje działania promujące wśród pracowników zdrowy styl życia i odpowiednie odżywianie.
 6. Uświadamia pracownikom konieczność wykonywania przeciwnowotworowych badań profilaktycznych.
 7. Działa na rzecz ograniczenia stresu swoich pracowników.
 8. Wykorzystuje fundusz socjalny do działań wspierających zdrowie pracownika – wspomaga aktywność fizyczną i wypoczynek pracowników.
 9. Współfinansuje lub przynajmniej aktywnie wspiera kampanie społeczne na rzecz przeciwdziałania chorobom przewlekłym, a w szczególności nowotworowym.
 10. Chroni swoich pracowników przed działaniem substancji rakotwórczych i innych czynników kancerogennych w miejscu pracy.

Jak się zgłosić – krok po kroku

Wypełnij wniosek i prześlij do Ministerstwa Zdrowia

 • Dołącz wskazane we wniosku załączniki.
 • Twój wniosek rozpatrzy Kapituła programu.
 • Decyzja ma charakter uznaniowy.
 • O przyznaniu certyfikatu zostaniesz poinformowany w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Kapitułę.

Gdzie złożyć wniosek

 • Pocztą tradycyjną na adres:
  Biuro Komunikacji
  Ministerstwo Zdrowia
  ul Miodowa 15, 00-952 Warszawa
 • Pocztą elektroniczną na adres:
  pracodawcy@mz.gov.pl
 • Osobiście w Kancelarii Ministerstwa Zdrowia.
 • Wypełniając zgłoszenie online
 • Uwaga! Aktualnie nie przyjmujemy wniosków do kolejnej edycji programu “PracoDawca Zdrowia”.

Dodatkowe informacje

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny, a certyfikat przyznawany jest na 3 lata – po upływie tego okresu konieczne jest ponowne wykazanie spełniania kryteriów. Datę i miejsce wręczania certyfikatu ustala Kapituła. Znakiem graficznym programu może posługiwać się każdy pracodawca, który otrzymał certyfikat. Laureaci mają prawo publikować informację o przyznaniu nagrody w ramach swoich działań promocyjnych. Program jest nieograniczony czasowo i trwa do odwołania.

Dokumenty do pobrania

 • UWAGA! Aktualnie nie przyjmujemy wniosków do kolejnej edycji programu “PracoDawca Zdrowia”.