Planuję długie życie

Planuję długie życie – to „big idea”, indywidualny manifest, który wyraża wiarę w sprawczą moc własnego działania i nadzieję, że przyniesie ono pozytywne skutki.

Plan na długie życie jest prosty i sformułowany w prostych zaleceniach:
Ruch – codziennie. Warzywa i owoce – codziennie. Badanie przeciw rakowi – regularnie.

plakat1
plakat2

Cel jaki chcemy osiągnąć:

 • poprawa stanu wiedzy społeczeństwa na temat postaw prozdrowotnych, przeciwdziałania i zapobiegania zachorowaniu na nowotwory,
 • zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne pod kątem nowotworowym (w szczególności zgłaszalności na badania w kierunku raka szyjki macicy kobiet w wieku 25-59 lat; raka piersi kobiet w wieku 50-69; w kierunku raka jelita grubego, raka płuc i czerniaka).

Motywujemy pracodawców:

 • wyróżniamy firmy i instytucje, które zachęcają pracowników do robienia badań profilaktycznych, unikania czynników ryzyka oraz zdrowego trybu życia,
 • główną misją projektu jest promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy oraz zwiększenie zgłaszalności pracowników na badania profilaktyczne pod kątem wykrywania chorób cywilizacyjnych (w szczególności nowotworów).

Dążymy do:

 • poprawy stanu wiedzy społeczeństwa na temat postaw prozdrowotnych, przeciwdziałania i zapobiegania zachorowaniu na nowotwory,
 • zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne.

Zakładamy, że aktywny udział pracodawców w projekcie przyczyni się do wzrostu świadomości społecznej pracowników na temat chorób nowotworowych oraz zachęci ich do regularnego wykonywania badań pod kątem ich wykrywania. Dążymy do tego, aby „PracoDawca Zdrowia”:

 • umożliwiał (lub finansował) pracownikom udział w badaniach profilaktycznych (np. cytologia, mammografia, kolonoskopia), mających na celu wczesne wykrycie chorób nowotworowych,
 • promował aktywny styl życia,
 • podejmował działania promujące zdrową dietę,
 • zwalczał palenie tytoniu wśród pracowników,
 • działał na rzecz ograniczenia stresu w pracy,
 • dbał o zdrowie swoich pracowników,
 • przyczyniał się do wzrostu świadomości społecznej pracowników w zakresie chorób nowotworowych.