Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi

Do nowotworów głowy i szyi zaliczamy te, które rozwijają się w błonie śluzowej górnych dróg oddechowych i przełyku – w jamie ustnej, gardle, krtani, jamie nosowej i zatokach. Mogą one powstawać także w śliniankach, tarczycy i gruczołach przytarczycowych, tkance miękkiej, kościach i skórze.

Rocznie ten typ nowotworu rozpoznaje się u 11 tys. osób, a u 60% pacjentów diagnozowany jest dopiero w III lub IV stadium zaawansowania. Podjęcie skutecznej terapii zależy od wczesnego wykrycia nowotworu. W I stadium choroby, szanse na wyleczenie sięgają 95%.

 

O programie

Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi jest finansowany z funduszy europejskich. Jego koszt to ponad 20 mln zł. Celem programu jest poprawa świadomości na temat czynników ryzyka oraz wczesna diagnostyka.

Szacujemy, że do 2023 r. przebadanych zostanie ok. 70 tys. osób z grupy ryzyka.

O zakwalifikowaniu pacjenta do badań diagnostycznych zdecyduje lekarz wypełniający ankietę z opisem rozpoznanych objawów. POZ–y współpracujące z ośrodkami odpowiedzialnymi za realizację programu otrzymają dotację na pokrycie kosztów pracy lekarza prowadzącego.

Grupa ryzyka

Programem badań przesiewowych zostaną objęte osoby:

 • w wieku 40-65 lat
 • wieloletni palacze
 • nadużywające alkoholu
 • zagrożone wirusem brodawczaka ludzkiego

Co powinno Cię zaniepokoić

Koniecznie zgłoś się do lekarza, jeśli masz jeden z poniższych objawów, utrzymujący się nieprzerwanie przez 3 tygodnie:

 • przewlekła chrypa
 • ból gardła
 • pieczenie języka
 • owrzodzenie jamy ustnej
 • niedrożność lub krwawienie z nosa
 • problemy z przełykaniem
 • guz na szyi