„Onkologia to możliwość poszukiwania nowych terapii. Prowadząc badania kliniczne, masz wpływ na jakość leczenia”