MAM SUPERMOC – DBAM O ZDROWIE

Dbasz o zdrowie? To Twoja Supermoc!

MAM SUPERMOC – DBAM O ZDROWIE” to hasło nowej kampanii edukacyjnej Ministerstwa Zdrowia skierowanej do dzieci i młodzieży. Jej celem jest kształtowanie postaw prozdrowotnych i uświadamianie, jakie znaczenie ma profilaktyka przeciwnowotworowa już na wczesnym etapie życia.


Kampania potrwa do maja 2023 roku. Jest częścią długofalowych działań informacyjno-edukacyjno-promocyjnych Ministerstwa Zdrowia, realizowanych pod hasłem „Planuję długie życie”. Ich celem jest poprawa stanu wiedzy społeczeństwa na temat postaw prozdrowotnych, przeciwdziałania i zapobiegania zachorowaniu na nowotwory, a także zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.


To co wyróżnia kampanię „MAM SUPERMOC – DBAM O ZDROWIE” to, oprócz szczególnej grupy odbiorców (dzieci i młodzież), położenie dużego nacisku na działania praktyczne i edukację bezpośrednią. Przekazywanie wiedzy w formie ciekawych zadań, wyzwań i zajęć edukacyjnych planowanych dla dzieci w większych i mniejszych miejscowościach Polski – ma angażować poprzez zabawę i rywalizację. Kampania ma na celu poprzez konkretne działania kształtować odpowiednie nawyki prozdrowotne na przyszłość. Projekt jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia przez organizację pożytku publicznego – Fundację „Ludzie dla Ludzi” przy wsparciu Federacji Stowarzyszeń Amazonki.


Każdy ma SUPERMOC


Główne hasło akcji brzmi: „MAM SUPERMOC – DBAM O ZDROWIE” i odwołuje się do niezwykle popularnej konwencji filmów i komiksów o superbohaterach. Tylko w tym przypadku „superbohaterem” jest każdy z nas, a „supermoc” to zdrowie, o które możemy zadbać. Dlatego warto zacząć to robić już na wczesnym etapie życia. Podtrzymywanie i dbanie o naszą supermoc, jaką jest zdrowie, pozwoli realizować nam plany i marzenia. Supermoc możemy jednak stracić na własne życzenie, przekreślając tym samym wszystkie plany. Siła hasła opiera się na prostej zależności: MAM – DBAM.


W kampanii akcenty zostają przeniesione z samych chorób – w tym w szczególności z choroby nowotworowej, która dla młodego odbiorcy może być zbyt abstrakcyjna albo wywoływać lęk – na uświadamianie jak wielką wartością jest zdrowie i że należy o nie zadbać. Chodzi o to, żeby pokazywać pozytywne wzorce i budować właściwe prozdrowotne praktyki, równocześnie nie negując istnienia zagrożeń dla naszego zdrowia. Celem akcji jest wyposażenie dzieci oraz młodzieży w wiedzę, która pomoże w budowaniu świadomej postawy wobec chorób cywilizacyjnych, w tym szczególnie choroby nowotworowej.


Planowane działania


W ramach programu są realizowane działania edukacyjne i promocyjne skierowane do dwóch grup – pierwszą są uczniowie klas I-IV, drugą – uczniowie klas V-VIII i młodzież do osiemnastego roku życia. Przekaz i narzędzia komunikacji są dostosowane do wrażliwości i możliwości poznawczych wybranych grup. Akcja adresowana do dzieci z klas I-IV skupia się na działaniach bezpośrednich – zajęciach dydaktycznych w szkołach i na imprezach plenerowych, które zostały zorganizowane w czasie wakacji. To aktywności, które mają angażować poprzez zabawę i atrakcyjne zadania. Z kolei kampania skierowana do starszej grupy opiera się na wykorzystaniu kanałów popkultury oraz nauce profilaktyki zdrowotnej poprzez rywalizację w Ogólnoszkolnym Teście o Zdrowiu.


Przykładem aktywności skierowanej do młodszej grupy odbiorców akcji MAM SUPERMOC – DBAM O ZDROWIE są zajęcia dotyczące profilaktyki nowotworowej dla dzieci z klas I-IV prowadzone przez edukatorów w szkołach. Takie zajęcia odbędą się w 120 wybranych szkołach na terenie 12 województw. Szkoły zostały wybrane w taki sposób, aby uwzględnić miejscowości, w których zgłaszalność dorosłych na badania profilaktyczne jest niska. Ma to na celu kształtowanie w tych rejonach postaw prozdrowotnych teraz (gdy zdobyta wiedza dzieci może wpływać na rodziców) i w przyszłości, gdy same dzieci staną się dorosłymi mieszkańcami tych regionów.


Innym z przejawów działań bezpośrednich kampanii były imprezy plenerowe zorganizowane w wybranych miejscowościach, na których przeszkoleni animatorzy przeprowadzili gry i zabawy ruchowe dotyczące zagadnień związanych z szeroką pojętą profilaktyką prozdrowotną. Aktywności i zadania, w których uczestniczyły dzieci były zorientowane wokół ochrony przed szkodliwym działaniem słońca, zdrowego trybu życia i właściwej diety, dbania o środowisko i otoczenie, higieny czy też udzielania pierwszej pomocy. Podczas imprez rozdane zostały specjalnie przygotowane materiały i gadżety promujące ideę MAM SUPERMOC – DBAM O ZDROWIE.


Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu


Ważną aktywnością całej kampanii przeznaczoną dla uczniów klas V-VIII i młodzieży do 18. roku życia będzie konkurs – „Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu – O’SzToZ”. Pomysł stanowi nawiązanie do popularnych medialnych testów wiedzy z różnych dziedzin życia oraz szeroko dostępnych quizów internetowych sprawdzających wiedzę uczestników z wybranych zagadnień. To atrakcyjna, przystępna i wzbudzająca emocje forma sprawdzenia, ale przede wszystkim możliwość pozyskiwania wiedzy. Forma konkursu ma w sobie element rywalizacji (z innymi uczestnikami), ale jednocześnie ponieważ uczestnikami są zespoły – wymaga pracy zespołowej, wzajemnego wspierania się i dzielenia się wiedzą.


Nazwa, która jest skrótem pełnej nazwy konkursu nieprzypadkowo odwołuje się do podobieństwa fonetycznego do słowa „sztos”. „Sztos” jest określeniem w języku polskim, występujące w socjolekcie młodzieżowym, w którym oznacza „coś fajnego, niesamowitego, fantastycznego”, a także ocenę celującą. I taka jest główna idea konkursu, O’SzToZ – ma w atrakcyjnej formie dla młodego odbiorcy prowokować do poszerzania wiedzy o zdrowiu, a jednocześnie promować tych, którzy w najwyższym stopniu będą potrafili z niej skorzystać. Ze względu na duże zróżnicowanie wiekowe uczniów test zostanie dostosowany do różnych poziomów – także wyniki będą oceniane oddzielnie dla każdego poziomu.


O’SzToZ będzie formą sprawdzenia, a jednocześnie utrwalania i propagowania wiedzy z zakresu m.in:

  1. Postaw prozdrowotnych, które mogą mieć istotny wpływ w profilaktyce przeciwnowotworowej;
  2. Świadomości na temat szkodliwości spożywania cukru oraz palenia tytoniu;
  3. Zagrożeń wynikających z konsumpcji alkoholu;
  4. Czynników i wczesnych objawów nowotworów złośliwych skóry;
  5. Świadomości znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia.

W konkursie mogą brać udział klasy oraz całe szkoły.

Wprowadzeniem do działań edukacyjnych związanych z Ogólnoszkolnym Testem o Zdrowiu będzie kampania promocyjna przeprowadzona na jesieni tego roku w wybranych kinach. Będzie ona towarzyszyć premierze jednego z filmów o superbohaterach, a jej celem będzie dotarcie do jak największej liczby potencjalnych uczestników konkursu i odbiorców projektu MAM SUPERMOC – DBAM O ZDROWIE.


Komiksowi Superbohaterowie


Całość kampanii spaja charakterystyczna identyfikacja wizualna, która odwołuje się do stylistyki świata komiksów. Jest kolorowa, wyrazista i działa na wyobraźnię młodych odbiorców. Pod tym względem zarówno logotypy, jak i bohaterowie wykreowani na potrzeby kampanii, a także spot, zaprezentowany w kinach, łączą motyw opowieści rysunkowych, które zostały w ostatnich latach spopularyzowane przez serię filmów o superbohaterach. To świat, który jest atrakcyjny dla młodych odbiorców, wzbudza pozytywne emocje i pozwala identyfikować się z przekazem – „walki dobra ze złem”. W przypadku kampanii MAM SUPERMOC – przekaz ten zostaje dodatkowo wzbogacony i wzmocniony o treści prozdrowotne – walka wiedzy i pozytywnych zachowań z czynnikami ryzyka.


Motywy graficzne kampanii – przygotowane specjalnie z myślą o najmłodszych odbiorcach – stanowią ilustrowane rozwinięcie logotypu. Oprócz hasła i elementu „tarczy obronnej” grafikę wzbogacono o rysunkowe postacie dziewczynki i chłopca – Superboahterów posiadających Supermoc. Postacie Superdziewczynki i Superchłopca pozwalają potencjalnym odbiorcom na łatwiejszą identyfikację z przekazywanymi komunikatami. Obie postacie wyposażone są w charakterystyczne wzorcowe atrybuty komiksowych bohaterów – stroje, peleryny, maski. Jednocześnie wielobarwność ociepla ich wizerunek i czyni ich bardziej sympatycznymi.


Planuję Długie Życie


Z pomocą określonych działań, wiedzy, nawyków, postaw możemy zyskać lub utrzymać swoją supermoc, którą jest zdrowie. To ono jest podstawą naszego dobrego funkcjonowania i co za tym idzie możliwości realizowania swoich pasji i marzeń. Nie osiągniemy tego jednak bez określonych atrybutów i działań, bez wiedzy, którą możemy zdobyć podczas lekcji, bez odpowiedniej postawy kształtowanej poprzez dobre wzorce i odpowiednich nawyków zdobywanych zarówno w szkole, w domu, jak i podczas zabawy. Wykorzystanie oryginalnych motywów i postaci gwarantuje rozpoznawalność przekazu, a użycie rozłożonych w czasie atrakcyjnych form i nowoczesnych kanałów ułatwia zapamiętywalność treści.


W tym sensie nowa kampania jest zgodna z ideą wszystkich działań prowadzonych pod hasłem Planuję Długie Życie. Specjalnie jednak dostosowuje propagowane treści do wrażliwości młodych odbiorców, kładąc nacisk na stan obecny – „mam supermoc” i działania w teraźniejszości – „dbam o zdrowie”, które dopiero będą miały wpływ na naszą przyszłość i pomogą zaplanować długie życie.