Konkurs O'SzToZ

Kapitan O’SzToZ sprawdzi wiedzę uczniów z całej Polski!

Co zrobić, żeby wziąć udział w Ogólnoszkolnym Teście o Zdrowiu i wygrać nagrody dla swojej klasy i szkoły?

Już w grudniu tego roku zaczną się zmagania w pierwszym Ogólnoszkolnym Teście o Zdrowiu (O’SzToZ), w którym udział będą mogli wziąć uczniowie z całej Polski. Konkurs będzie oparty na rywalizacji, współpracy i edukacyjnej zabawie, a jego celem jest promowanie zdrowego stylu życia oraz zdobycie wiedzy niezbędnej do utrzymania dobrej kondycji. O’SzToZ jest jednym z elementów kampanii Ministerstwa Zdrowia prowadzonej pod hasłem „MAM SUPERMOC – DBAM O ZDROWIE” skierowanej do dzieci i młodzieży. Na zwycięzców testu – klasy i całe szkoły – czekają atrakcyjne nagrody.


MAM SUPERMOC – DBAM O ZDROWIE to hasło, które każdy z nas, a szczególnie fani filmów o superbohaterach poznają bliżej już 11 listopada dzięki reklamie prezentowanej na ekranach wielu kin w całej Polsce. Animowany spot emitowany przed wybranymi seansami to zabawna ilustracja walki dobra ze złem – czyli zdrowych zachowań, reprezentowanych przez Kapitana O’SzToZa, ze złymi nawykami zagrażającymi zdrowiu. Akcja promocyjna w kinach stanowi równocześnie zaproszenie uczniów szkół z całej Polski do wzięcia udziału w specjalnym teście dotyczącym zdrowia i prozdrowotnych zachowań.


Czym jest Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu?

To internetowy konkurs, którego inspiracją są popularne medialne testy sprawdzające wiedzę uczestników z wybranych zagadnień. W tym przypadku głównym tematem jest zdrowie i postawy, które sprzyjają jego zachowaniu w przeciągu całego życia, a w szczególności profilaktyka przeciwnowotworowa.

Konkurs skierowany jest do młodych ludzi w przedziale wiekowym 11-18 lat – uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i I-IV szkół ponadpodstawowych. Głównym założeniem organizatorów było zaproponowanie młodym ludziom atrakcyjnej i odpowiadającej im formy utrwalania i poszerzania wiedzy o zdrowiu, zawierającej elementy międzyklasowej i międzyszkolnej rywalizacji, ale przede wszystkim opartej na wspólnej zabawie.


Forma testu, a także rodzaj komunikacji zostały stworzone i dobrane do wrażliwości, a także możliwości poznawczych uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz nastolatków ze szkół ponadpodstawowych. Właśnie dlatego organizatorzy sięgnęli po narzędzie internetowe, które lepiej koresponduje z codziennymi praktykami i doświadczeniami młodzieży niż tradycyjna lekcja o zdrowiu lub praca pisemna na ten temat.

Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu to jeden z elementów kampanii edukacyjnej Ministerstwa Zdrowia MAM SUPERMOC – DBAM O ZDROWIE realizowanej przez Społeczną Fundację Ludzie dla Ludzi. Jej celem jest kształtowanie postaw prozdrowotnych i uświadamianie dzieci i młodzież, jak ważna jest profilaktyka przeciwnowotworowa już na bardzo wczesnym etapie życia. Kampania stanowi część długofalowych działań informacyjno-edukacyjno-promocyjnych, realizowanych pod hasłem „Planuję długie życie”.


Charakterystycznym znakiem działań w ramach kampanii MAM SUPERMOC – DBAM O ZDROWIE jest wyrazista identyfikacja graficzna, która bezpośrednio odnosi się do stylistyki komiksowego świata super herosów. W ostatnich latach to szalenie atrakcyjny motyw estetyczny dla młodego odbiorcy, który wzbudza pozytywne emocje i pozwala identyfikować się z ideą „walki dobra ze złem” – w tym konkretnym przypadku walki wiedzy o zdrowiu i pozytywnych zachowań z groźnymi czynnikami ryzyka. Dlatego narzędzia dotarcia do młodego odbiorcy, takie jak konkurs O’SzToZ, ogniskują się wokół uświadamiania, jak wielką wartością jest zdrowie, prezentowaniu pozytywnych wzorców i promowaniu właściwych praktyk prozdrowotnych. Chodzi o to, aby wyposażyć dzieci oraz młodzież w „supermoc” – czyli wiedzę, która pozwoli im utrzymać dobre samopoczucie i stworzyć świadomą postawę wobec zagrożeń cywilizacyjnych – w tym w szczególności chorób nowotworowych.


Konkurs wystartuje już 1 grudnia tego roku i potrwa do 31 marca 2023 r. Mogą w nim wziąć udział klasy, a także szkoły z całej Polski. Test został opracowany w podziale na trzy różne grupy wiekowe – dlatego uczniowie klas V-VI staną do rywalizacji z uczniami z tych samych roczników – ta zasada dotyczy analogicznie uczniów z klas VII-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Dodatkowo, niezależnie od rywalizacji klas w rankingu, mogą rywalizować ze sobą całe szkoły – o ile z jednej szkoły w konkursie wezmą udział przynajmniej trzy klasy.


Jak w praktyce będą wyglądać zmagania w konkursie?

Wybrani przedstawiciele klas stworzą drużyny, składające się z minimum pięciu osób. Drużyny pod nadzorem nauczyciela – opiekuna drużyny – zalogują się na stronie www.osztoz.pl i odpowiedzą na 25 pytań. Na wykonanie testu drużyny będą miały dowolną ilość czasu, ale całkowita długość rozwiązywania testu będzie mierzona i może stanowić decydujący czynnik przy ostatecznym wyłonieniu zwycięzców.


Pytania w teście zostały dostosowane swoim poziomem do poszczególnych stopni edukacji i obejmują pięć grup zagadnień:

  1. Postawy prozdrowotne w profilaktyce nowotworowej – prawidłowy sposób odżywiania, regularna aktywność fizyczna, utrzymywanie prawidłowej masy ciała;
  2. Świadomość szkodliwości spożywania cukru w różnych postaciach;
  3. Skutki palenia tytoniu i konsumpcji alkoholu jako czynników zwiększających ryzyko zachorowania na nowotwory;
  4. Świadomość szkodliwości promieniowania ultrafioletowego i metod ochrony przed skutkami jego działania;
  5. Wiedza ogólna o funkcjonowaniu ludzkiego organizmu.

W każdym z trzech grup wiekowych zostanie wyłoniona jedna drużyna (klasa), która osiągnie najlepszy rezultat i zwycięży w Ogólnopolskim Teście o Zdrowiu. Dodatkowo, jeśli do konkursu zakwalifikuje się więcej niż jedna szkoła, wyłoniony zostanie także zwycięzca spośród szkół.


Zwycięzcy – najlepsze klasy oraz najlepsza ze szkół – otrzymają nagrody cenne nagrody.


Wykorzystanie kanałów popkultury – takich jak filmy o superbohaterach prezentowane w kinach – oraz stworzenie warunków do zdrowej rywalizacji, ale także i współpracy ma sprawić, że młodzi ludzie będą chcieli rozmawiać o własnym zdrowiu, zdobywać nowe informacje, a także zainteresować się profilaktyką. Zdrowie, jako temat zwyczajowo bliższy starszym osobom lub tym którzy już walczą z jakąś chorobą, jest w rzeczywistości czymś, co dotyczy każdego z nas w równym stopniu w każdym wieku. Wczesne lata życia, nawyki, których nabierają dzieci i przekonania ich rodziców wpływają na zdrowie dorosłych ludzi – świadomość zagrożeń, a także wolę wykonywania badań profilaktycznych i leczenia.


W tym sensie wszystkie działania kampanii MAM SUPERMOC – DBAM O ZDROWIE, w tym Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu, zmierzają do zachowania zdrowia i kształtowania dobrych zachowań pozwalającym młodym ludziom snuć marzenia i realizować swoje plany w przyszłości, w zgodzie z hasłem – Planuję Długie Życie.


Wszystkich uczniów klas V-VI, VII-VIII szkół podstawowych i młodzież uczącą się w szkołach ponadpodstawowych zapraszamy od 1 grudnia do udziału w konkursie – sprawdzenia swojej wiedzy, rywalizacji z rówieśnikami, współpracy z członkami drużyn, a także dobrej wspólnej zabawy.


Kto wygra w pierwszym Ogólnoszkolnym Teście o Zdrowiu, która drużyna i szkoła okażą się najlepsze w całej Polsce i zdobędą dla swoich uczniów wyjątkowe nagrody? Tego dowiemy się wiosną 2023 roku!


Szczegółowe informacje o Ogólnoszkolnym Teście o Zdrowiu (O’SzToZ) znajdują się na stronie www.osztoz.pl.