Ida Nowakowska przy mikrofonie.

Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu rozstrzygnięty! Oto młodzi mistrzowie, którzy wiedzą, jak dbać o własne zdrowie

Znamy zwycięzców pierwszej edycji Ogólnoszkolnego Testu o Zdrowiu (O’SzToZ) – konkursu, w którym przez blisko cztery miesiące rywalizowali uczniowie z 921 klas z całej Polski! 18 kwietnia na uroczystej gali zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim – zostały wręczone nagrody i wyróżnienia dla najlepszych drużyn i szkół. O’SzToZ to jeden z elementów kampanii Ministerstwa Zdrowia prowadzonej pod hasłem „MAM SUPERMOC – DBAM O ZDROWIE” skierowanej do dzieci i młodzieży.

Rywalizacja, współpraca, nauka poprzez zabawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz zachęta do zdobywania wiedzy niezbędnej do utrzymania dobrej kondycji. Takie cele przyświecał pierwszej edycji „Ogólnoszkolnego Testu o Zdrowiu” będącego częścią kampanii promocyjnej MAM SUPERMOC – DBAM O ZDROWIE realizowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Jej zadaniem jest kształtowanie postaw prozdrowotnych i uświadamianie dzieci i młodzież, jak istotna jest profilaktyka przeciwnowotworowa już na wczesnym etapie życia.

18 kwietnia 2023 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczysta gala, podczas której zostały ogłoszone wyniki konkursu i wręczone nagrody oraz wyróżnienia dla najlepszych klas i szkół. „Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu” otrzymał wsparcie w ramach inicjatywy Zdrowe Życie objętej Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Małżonki Prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy. Celem inicjatywy jest promowanie zdrowego stylu życia wśród dorosłych i dzieci. Zwycięzcy konkursu O’SzToZ – uczniowie z całej Polski – mieli możliwość odebrać symboliczne bony z nagrodami finansowymi (po 15.000 zł dla najlepszych klas i po 10.000 dla najlepszych szkół) oraz wyróżnienia i dyplomy z rąk Szefa Kancelarii Prezydenta RP – Grażyny Ignaczak-Bandych; Ministra Zdrowia – Adama Niedzielskiego; a także Ministra Edukacji i Nauki – Przemysława Czarnka.


Po uroczystej gali uczniowie wzięli udział w specjalnych warsztatach kulinarnych – bo zdrowa dieta i utrzymanie prawidłowej masy ciała to niezwykle ważne wątki akcji MAM SUPERMOC – DBAM O ZDROWIE. W warsztatach razem z dziećmi brała udział Małżonka Prezydenta Agata Kornhauser-Duda. Członkowie zwycięskich drużyn mieli także możliwość zwiedzenia Pałacu Prezydenckiego.

O’SzToZ – atrakcyjna forma zdobywania wiedzy

Internetowy konkurs wystartował 1 grudnia 2022 roku, a do udziału zostały zaproszone wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z całej Polski.

Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu powstał z inspiracji popularnymi, organizowanymi w mediach testami sprawdzającymi wiedzę uczestników z wybranych zagadnień. W tym przypadku głównymi tematami były zdrowie i postawy, które sprzyjają planowaniu długiego życia, a w szczególności profilaktyka przeciwnowotworowa. Test został skierowany do młodych ludzi w przedziale wiekowym 11-18 lat: uczniów V-VIII klas szkół podstawowych oraz I-IV klas szkół ponadpodstawowych.

Przedstawiciele klas – nauczyciele – wyłaniali w obrębie klas drużyny składające się z co najmniej pięciu osób. Następnie drużyny, pod opieką nauczyciela rozwiązywały wspólnie internetowy test składający się z 25 pytań. Pytania te obejmowały zagadnienia: postaw prozdrowotnych odnoszących się do prawidłowego sposobu żywienia czy aktywności fizycznej; świadomości szkodliwości nadmiernego spożywania cukru; wiedzy o skutkach palenia tytoniu i konsumpcji alkoholu; świadomości niebezpieczeństwa związanego z promieniowaniem ultrafioletowym; informacji ogólnych o funkcjonowaniu ludzkiego organizmu.

Intencją organizatorów było zaproponowanie młodym ludziom atrakcyjnej formy zdobywania wiedzy i utrwalania posiadanych informacji poprzez międzyklasową i międzyszkolną rywalizację, opartą na wspólnej zabawie. W tym celu sięgnięto po formę internetowego testu, który bardziej odpowiada codziennym praktykom i doświadczeniom młodzieży – niż tradycyjna lekcja o zdrowiu albo praca pisemna. Biorąc pod uwagę skalę zainteresowania konkursem O’SzToZ, uczniom i nauczycielom w całej Polsce ten sposób zdobywania wiedzy bardzo przypadł do gustu.

Jak dużo klas wzięło udział w konkursie?

Zmagania w konkursie zostały podzielone na trzy poziomy odpowiadające poszczególnym stopniom edukacji – tak aby pytania były dostosowane do wieku i poziomu wiedzy uczestników.
Od 1 grudnia 2022 r. do chwili zakończenia konkursu, czyli do 17 marca 2023 r. w zmaganiach wzięło udział 921 klas z całej Polski.
• 261 drużyn z Poziomu 1 – klasy V-VI szkoły podstawowej
• 355 drużyn z Poziomu 2 – klasy VII-VIII szkoły podstawowej;
• 305 drużyn z Poziomu 3 – szkoły ponadpodstawowe.

Ponadto, zgodnie z regulaminem konkursu – do rywalizacji mogły przystąpić również całe szkoły, ale warunkiem koniecznym było wykonanie testu przez przynajmniej trzy klasy z jednej placówki. Ten warunek spełniło 139 szkół w całej Polsce. Dwie najlepsze szkoły – jedna podstawowa i druga ponadpodstawowa miały szanse zdobyć dodatkowe nagrody.

Wyniki „Ogólnoszkolnego Testu o Zdrowiu”

Maksymalną liczbę punktów, jaką można było uzyskać w teście to 29. Na wykonanie testu drużyny miały dowolną ilość czasu, przy czym w sytuacji, gdy więcej niż jedna drużyna uzyskała taką samą liczbę punktów – decydujące znaczenie miał czas wypełnienia testu.

ZWYCIĘZCY – KLASY

Wszystkie klasy, które wygrały na poszczególnych poziomach zdobyły maksymalną liczbę punktów.


• Na Poziomie 1 (klasy V-VI szkoły podstawowej) najlepszy rezultat osiągnęła klasa VIb ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie z liczbą punktów 29 i czasem rozwiązania testu 119,602 sekund
• Na Poziomie 2 (klasy VII-VIII szkoły podstawowej) najlepszy rezultat osiągnęła klasa VIIIa ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie z liczbą punktów 29 i czasem rozwiązania testu 84,473 sekund.
• Na Poziomie 3 (uczniowie szkół ponadpodstawowych) najlepszy rezultat osiągnęła klasa „1s” z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy z liczbą punktów 29 i czasem rozwiązania testu 77,302 sekund.


ZWYCIĘZCY – SZKOŁY

W rankingu szkół nagrodzona została jedna szkoła z poziomu szkół podstawowych i jedna z poziomu szkół ponadpodstawowych. W przypadku szkół również liczyły się punkty (zsumowane ze wszystkich klas z danej szkoły, które rozwiązały test) oraz łączny czas wszystkich drużyn. Pod tym względem niezwykłym rekordem może popisać się Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, która wystawiła do udziału w konkursie aż 35 klas!

• W Rankingu Szkół Podstawowych najlepszy rezultat osiągnęła Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie z której zostało zgłoszonych 35 drużyn i która osiągnęła łączną liczę 904 punktów oraz łączny czas wynoszący 13140,84 sekund.
• W Rankingu Szkół Ponadpodstawowych najlepszy rezultat osiągnął Zespół Szkół w Chocianowie, z którego zostało zgłoszonych 21 drużyn i który osiągnął łączną liczę 592 punktów oraz czas wynoszący 9417,588 sekund

Wszystkie nagrody zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyjazdów klas na zieloną szkołę oraz projektów promujących wśród uczniów zwycięskich szkół zdrowy styl życia. Organizatorzy konkursu są przekonani, że nagrody będą stanowić dla zwycięzców nie tylko źródło satysfakcji, lecz także impuls do codziennej aktywności fizycznej, rozwijania swoich zainteresowań i dbania o dobrą kondycję.

Kampania MAM SUPERMOC – DBAM O ZDROWIE stanowi jeden z elementów długofalowych działań informacyjnych i edukacyjnych, realizowanych pod wspólnym hasłem „Planuję długie życie”. To medialna platforma promocji zdrowego stylu życia, której celem jest szerzenie wiedzy zapobiegającej zachorowaniu na nowotwory i podnoszenie skali zgłaszalności na badania profilaktyczne.

Więcej informacji na stronie konkursu.