Wręczenie pierwszych certyfikatów „PracoDawca Zdrowia” już wkrótce.

Już wkrótce poznamy wyniki I edycji „PracoDawca Zdrowia”, konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia w lipcu 2018 r. Kapituła konkursu jest na etapie weryfikacji i oceny otrzymanych wniosków.

„PracoDawca Zdrowia” to konkurs, który ma na celu uhonorowanie wszystkich pracodawców dbających o swoich pracowników. Aby stać się „PracoDawcą Zdrowia” należy spełnić przynajmniej osiem spośród dziesięciu kryteriów regulaminu. Więcej informacji o konkursie.

Głównym celem konkursu jest promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy i zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne wykrywające choroby cywilizacyjne, a w szczególności nowotwory.

Profilaktyka to najskuteczniejsza i najtańsza metoda leczenia nowotworów. Pozwala obniżyć nie tylko koszty bezpośrednie związane z terapią, ale także koszty pośrednie wynikające m.in. z absencji chorobowej w pracy pacjentów i ich rodzin. Udział w konkursie jest korzystny dla pracodawców gdyż pozwoli zbudować markę firmy, która dba o zatrudnione w niej osoby. A to jest bardzo ważne na trudnym rynku pracowników – powiedział wiceminister Sławomir Gadomski.