Onkologia – specjalizacja przyszłości. Onkologiczna pomoc w walce o zdrowie.

Onkologia to aktualnie jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin medycyny, która swoim adeptom ma wiele do zaoferowania. Decydując się na specjalizację onkologiczną przyszli lekarze bez trudu znajdą pracę w nowoczesnych centrach onkologii, gdzie będą mogli pomagać pacjentom z chorobami nowotworowymi i angażować się w innowacyjne projekty badawcze, także na arenie międzynarodowej.

Nowotworowe prognozy

Co roku około 170 tysięcy mieszkańców naszego kraju dowiaduje się od lekarzy, że w ich organizmach rozwija się nowotwór. Co więcej według najnowszych prognoz epidemiologicznych grupa pacjentów zmagających się z rakiem będzie systematycznie się powiększać i w ciągu dekady wzrośnie aż o 28  proc.  Przyczyn tego zjawiska jest bardzo wiele. Dzięki dynamicznemu rozwojowi medycyny z powodzeniem wspieranej przez nowe technologie i powszechnemu dostępowi do badań profilaktycznych nasze życie systematycznie się wydłuża. Już teraz co piąty Polak skończył 65 lat, co sprawia, że należymy do grupy najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa,  rośnie liczba osób cierpiących na choroby nowotworowe.  Za sporą liczbę zachorowań odpowiada również niezdrowy styl życia, czyli m.in. palenie tytoniu, spożywanie nadmiernej ilości alkoholu, długotrwały stres czy brak codziennej dawki aktywności fizycznej i szkodliwa dieta, które mogą sprzyjać otyłości. Według szacunków naukowych za pojawienie się i rozwój komórek nowotworowych w około 90 procentach przypadków odpowiadają czynniki środowiskowe, a jedynie 10 procent wszystkich zachorowań jest uwarunkowanych genetycznie.

Specjalizacja jutra

Bez względu na przyczyny odpowiadające za pojawienie się nowotworu, coraz liczniejsza grupa chorych będzie wymagać dostępu do skutecznej diagnostyki  i efektywnego leczenia. Tą społeczną potrzebę zaspokoić może sukcesywnie powiększające się grono wykwalifikowanych, wykształconych lekarzy onkologów – można więc śmiało zaryzykować stwierdzenie, że to jeden z najbardziej  pożądanych medyczny zawodów  przyszłości. Onkolog przygotowuje  i koordynuje proces leczenia pacjenta, który może obejmować zabiegi chirurgiczne, chemioterapię, radioterapię, immunoterapię (polegającą na pobudzaniu układu odpornościowego do zwalczania nowotworu) leczenie ukierunkowanie molekularne oraz rehabilitację po zakończeniu terapii. Dlatego decyzję o dedykowanej strategii leczenia przygotowanej dla konkretnego pacjenta onkolog podejmuje wspólnie z zasiadającymi w konsylium lekarzami innych specjalizacji. Podstawą skutecznego leczenia onkologicznego zakończonego sukcesem jest bowiem wymiana doświadczeń i ścisła współpraca między onkologiem klinicznym, radioterapeutą onkologicznym, chirurgiem onkologicznym czy patomorfologiem.

Onkolog to specjalista, który przygotowując się do wykonywania tej specjalizacji zdobywa wiedzę m.in. z zakresu patologii nowotworów, genetyki, biologii molekularnej, hematologii czy diagnostyki obrazowej, a także odbywa wielomiesięczne staże na oddziałach różnych specjalności medycznych. Zdobywane w trakcie praktyk doświadczenie nie tylko ułatwia kompleksową opiekę nad pacjentem, ale także jest podstawą współpracy z innymi specjalistami, np. z chirurgiem onkologiem, radiologiem czy patomorfologiem, którzy wspierają onkologa w trakcie procesu diagnozy i terapii pacjenta.

Duże potrzeby, skromne kadry

Niestety według Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO) lekarzy decydujących się na wybór tej bardzo wymagającej, ale ambitnej i prestiżowej specjalizacji jest wciąż zbyt mało w stosunku do potrzeb pacjentów i wymogów opieki zdrowotnej w naszym kraju. Według danych Naczelnej Izby Lekarskiej z końca maja 2021 roku, chorzy na nowotwory mogą korzystać z pomocy m.in. 1044 onkologów klinicznych, 955 chirurgów onkologicznych, czy 229 specjalistów  w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej. Co więcej prognozowana liczba lekarzy, którzy obecnie przygotowują się do wykonywania zawodu onkologa jest nieadekwatna do zapotrzebowania na kadrę medyczną w tym zakresie, ponieważ zajętych jest jedynie 60 procent miejsc szkoleniowych w jednostkach akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

Dlaczego warto wybrać specjalizację onkologiczną?

Dlatego jednym z celów Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020 – 2030, jest skuteczne promowanie onkologicznych dziedzin medycyny wśród studentów oraz osób, które kończą studia medyczne i 13 – miesięczny  staż podyplomowy i muszą wybrać kierunek dalszej drogi zawodowej. Decydując się na jedną ze specjalizacji onkologicznych (chirurgię onkologiczną, hematologię, ginekologię onkologiczną, onkologię i hematologię dziecięcą, onkologię kliniczną, radioterapię onkologiczną lub patomorfologię)  młodzi lekarze od samego początku stażu mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie niż koledzy, którzy nie wybrali specjalizacji zaliczanej do grupy priorytetowych. Także po zakończeniu specjalizacji  mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie zasadnicze.

Ponadto przyszli onkolodzy w trakcie rezydentury będą mogli korzystać z kursów i szkoleń w ramach programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie wspieranym przez UE pozwala uzyskać wsparcie finansowe na pokrycie kosztów dojazdu, noclegi, wyżywienia oraz jednorazowego grantu naukowego. Lekarze, którzy zdecydują się na jedną z priorytetowych specjalizacji onkologicznych mogą aż trzykrotnie przystępować do rezydentury, zmienić dziedzinę specjalizacji po ukończeniu modułu podstawowego oraz przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) po ukończeniu przedostatniego roku szkolenia. By zachęcić młodych medyków do wyboru onkologii klinicznej czy radioterapii onkologicznej, czyli jednej z strategicznych i priorytetowych dziedzin medycyny, Ministerstwo Zdrowia co roku zwiększa liczbę miejsc rezydenckich finansowanych z budżetu państwa. Warto dodać, że onkolog realizuje niezwykle delikatną i odpowiedzialną misję – wspiera pacjentów w walce z trudną i często nieprzewidywalną chorobą. Wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie, by wspólnie z medykami innych specjalizacji dobrać jak najskuteczniejszą formę terapii, która da szansę na powrót do zdrowia lub poprawi komfort życia chorego.

Być może dla wielu studentów medycyny i lekarzy decydujących o kolejnym etapie drogi zawodowej będzie to ważny argument przemawiający za wyborem onkologii.