Onkologia – włącz medyczną pasję!

Przełomowe odkrycia naukowe, aparatura najnowszej generacji i coraz skuteczniejsze terapie farmakologiczne. Choć onkologia to obecnie najbardziej dynamicznie rozwijająca się dziedzina medycyny, zbyt mało lekarzy decyduje się na jej praktykowanie. Dlatego celem realizowanej przez Ministerstwo Zdrowia kampanii społecznej „Onkologia – włącz medyczną pasję!”  jest zachęcenie przyszłych medyków do wyboru tej prestiżowej, ambitnej i niezwykle ważnej społecznie specjalizacji.

Średni wiek Europejczyka to 38 lat, a w 2050 roku będzie wynosić – 52 lata. Starzenie się społeczeństwa widać także w naszym kraju. W 2050  roku co trzeci Polak przekroczy 65 lat. Te liczby oznaczają, że coraz liczniejsza grupa seniorów będzie wymagać opieki medycznej, adekwatnej do ich wieku i stanu zdrowia. Według prognoz epidemiologicznych liczba pacjentów, u których zdiagnozowano raka będzie się stopniowo powiększać i w ciągu najbliższych 10 lat wzrośnie o 28 proc. Szczególnie potrzebni będą wykwalifikowani i doświadczeni lekarze onkolodzy.

Choć onkologia to jedna z najbardziej niezbędnych profesji medycznych, na wybór tej wymagającej, ale też prestiżowej specjalizacji wciąż decyduje się zbyt mało przyszłych lekarzy. Obecnie zajętych jest zaledwie 60 proc. miejsc szkoleniowych. Dlatego jednym z elementów Narodowej Strategii Onkologicznej jest kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia realizowana pod hasłem „Onkologia, włącz medyczną pasję! ”. Celem tego projektu jest skuteczna promocja tej niezwykle potrzebnej społecznie specjalizacji i zachęcenie jak największej liczby studentów medycyny do wyboru tej drogi zawodowej i naukowej.

Dlaczego warto podjąć to ambitne wyzwanie i spośród wszystkich medycznych dziedzin wybrać właśnie onkologię?

– Onkolog, będący członkiem konsylium, wraz z pozostałymi specjalistami, analizuje wyniki przeprowadzonych badań, dokonuje diagnozy i opracowuje indywidualną terapię pacjenta, polegającą na zastosowaniu metod miejscowych, systemowych lub leczenia skojarzonego.

Komórki nowotworowe mogą pojawić się w obrębie niemal wszystkich tkanek i narządów, więc specjalista w tej dziedzinie musi mieć interdyscyplinarną wiedzę nie tylko z zakresu genetyki, biologii molekularnej, ale także patologii nowotworów czy hematologii. W trakcie specjalizacji przyszli  onkolodzy odbywają staże z medycyny ogólnej  i wewnętrznej m.in.: na kardiologii, endokrynologii, pulmonologii czy oddziale intensywnej opieki medycznej. Onkologia to wyjątkowa specjalizacja, która pozwala wykonującym  ją lekarzom na rozwój zawodowy w wielu kierunkach.

– Onkologia należy do dziedzin priorytetowych, co oznacza, że wybierający tę specjalizację lekarze mogą obecnie liczyć na wiele bonusów i udogodnień. W trakcie przygotowywania się do zawodu onkologa otrzymują wyższe wynagrodzenie niż lekarze wybierający inne specjalizacje. Mogą również korzystać ze specjalnych stypendiów w ramach programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Unijne środki można przeznaczyć m.in.: na jednorazowy grant naukowy czy pokrycie kosztów dojazdu, noclegów i wyżywienia w trakcie odbywania medycznych szkoleń i kursów. Lekarze, którzy zwiążą swój zawodowy los z onkologią mogą aż trzykrotnie przystępować do rezydentury, zmienić dziedzinę specjalizacji po ukończeniu modułu podstawowego oraz przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) po ukończeniu przedostatniego roku szkolenia. Ponadto medycy, którzy postawią na jedną ze specjalizacji priorytetowych (obecnie zaliczamy do nich: chirurgię onkologiczną, hematologię, onkologię i hematologię dziecięcą, onkologię kliniczną, patomorfologię, a także radioterapię onkologiczną) mogą ubiegać się jedno z, powiększonej ostatnio, puli miejsc rezydenckich  finansowanych  z funduszy publicznych.

– Centra medyczne pomagające pacjentom walczącym z chorobą nowotworową, to często także ośrodki kliniczne, które prowadzą badania poświęcone opracowaniu nowych, bardziej skutecznych procedur diagnostycznych i terapeutycznych. Onkolodzy mogą więc realizować się zawodowo także angażując się w działalność naukową.

 – Warto podkreślić, że onkologia to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin medycznych, która z powodzeniem korzysta z innowacyjnych rozwiązań i zdobyczy nowych technologii. Lekarze specjalizujący się w tej dziedzinie mają do dyspozycji nowoczesne instrumenty takie jak: „wirtualne” mikroskopy przetwarzające analizowany materiał w obrazy cyfrowe, wizualizację 3D guzów nowotworowych na podstawie zdjęć radiologicznych uzyskanych w trakcie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego czy roboty medyczne wspierające zespół operacyjny w trakcie skomplikowanych zabiegów onkologicznych. Przy dzisiejszym rozwoju technologicznym narzędzia usprawniające pracę diagnostyczną czy terapeutyczną, pozwalają jeszcze efektywniej pomagać pacjentom.

– Przygotowanie indywidualnej formy terapii adekwatnej do stopnia zaawansowania choroby i towarzyszenie pacjentowi w trakcie leczenia to bardzo odpowiedzialne zadanie wymagające wiedzy medycznej i doświadczenia, ale także empatii, życzliwości i wytrwałości. W zamian onkolodzy mogą liczyć na szacunek, zaufanie i wdzięczność chorych  i ich bliskich. Dla wielu przyszłych lekarzy to wartości nie do przecenienia, które mogą stać się kluczowym argumentem przemawiającym za wyborem  tych prestiżowych specjalizacji.