Priorytetowa i pasjonująca! Specjalizacja dla pasjonatów medycyny!

Radioterapia onkologiczna to jeden z filarów leczenia przeciwnowotworowego i dynamicznie rozwijająca się dziedzina medycyny. Wybierając tę specjalizację można pomagać pacjentom korzystając z nowoczesnej aparatury do napromieniania, brać udział w innowacyjnych projektach badawczych czy wymieniać się doświadczeniami z „kolegami po fachu” z zagranicy.

Onkolog – radioterapeuta w swojej pracy łączy sztukę medyczną  z najnowszymi odkryciami naukowymi z dziedziny fizyki, przy wykorzystaniu ultranowoczesnej aparatury bazującej na technologii cyfrowej. Zapoznaje się z historią choroby i wynikami diagnostycznych badań obrazowych, na ich podstawie precyzyjnie wyznacza tkanki, które będą poddane promieniowaniu, decyduje o tym jaka dawka będzie optymalna, przygotowuje pacjenta do zabiegów i opiekuje się nim  w trakcie naświetleń. Ale nie możemy zapominać o tym, że  onkologia to dziedzina wielodyscyplinarna. Dlatego w przygotowaniu dedykowanego planu leczenia dla konkretnego chorego bierze udział konsylium lekarskie gromadzące, oprócz onkologów radioterapeutów, medyków różnych specjalizacji: onkologów klinicznych, chirurgów onkologicznych, histopatologów czy radiologów, którzy specjalizują się w diagnostyce nowotworów. Ponadto w procesie przygotowania do napromieniania i w trakcie samych zabiegów radioterapeuci są wspierani przez techników i fizyków medycznych.

Warto dodać, że radioterapia, podobnie jak inne specjalizacje onkologiczne, stwarza szanse na uczestniczenie w innowacyjnych projektach badawczych np. nad nowymi schematami napromieniania czy łączeniu tej metody leczenia z immunoterapią czy chemioterapią.

Radioterapeuta pilnie poszukiwany

Radioterapia jest metodą powszechnie wykorzystywaną w leczeniu onkologicznym, ponieważ stosuje się ją u około 60 – 70  proc. pacjentów zmagających się z chorobą nowotworową. Najczęściej jest elementem terapii skojarzonej, ale może też być stosowana jako jedyna metoda leczenia. W tym drugim przypadku jest integralną częścią terapii obejmującej chemioterapię i cząsteczki w programach lekowych a także zabieg chirurgiczny.

 Z tych form medycznego wsparcia będzie korzystać coraz więcej osób odwiedzających szpitale. Według prognoz Krajowego Rejestru Nowotworów w ciągu najbliższej dekady liczba pacjentów, u których zostanie zdiagnozowana choroba nowotworowa wzrośnie aż o 28 proc. Nietrudno się więc domyślić, że jedną z najpotrzebniejszych specjalizacji medycznych jest i będzie radioterapia onkologiczna. Tymczasem według raportu konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej z 2021 roku w naszym systemie ochrony zdrowia pracuje około 600 lekarzy tej specjalizacji. Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej zaleca, by na jeden akcelerator liniowy, czyli aparat do naświetleń, przypadało od 4 do 5 lekarzy specjalistów. W Polsce mamy teraz do dyspozycji około 200 tego typu urządzeń, więc łatwo policzyć, że radioonkologów jest zbyt mało w stosunku do potrzeb.

Interesująca opcja dla młodych medyków

Dlatego radioterapia onkologiczna jest zaliczana do priorytetowych specjalizacji medycznych. Lekarze, którzy ją wybiorą już w trakcie stażu czy nauki na kursach dostają wyższe wynagrodzenie. Także lekarz rezydent, który rozpoczyna pracę jako radioterapeuta onkologiczny na starcie ma zagwarantowaną wyższą pensję tak jak wszyscy medycy, którzy wybrali jedną z priorytetowych dyscyplin onkologicznych. Korzyści finansowe, to nie jedyne atuty tej specjalizacji. Młodzi lekarze, którzy wybiorą tę konkretną specjalizację mogą aż trzykrotnie przystępować do rezydentury. Ponadto w ostatnich latach zwiększono pulę miejsc rezydenckich przeznaczonych dla przyszłych onkologów przyznawanych przez Ministra Zdrowia  i finansowanych ze środków publicznych.

Przygotowanie do zawodu medyka to proces długi i kosztowny, więc przyszłych radioterapeutów pewnie ucieszy wiadomość, że w trakcie specjalizacji mogą otrzymać unijne wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego  i przeznaczyć je na grant naukowy czy koszty dojazdu, noclegu lub cateringu.

Wszechstronność i nowe technologie

Radioterapia onkologiczna to specjalizacja dla pasjonatów medycyny, którzy zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności z wielu dyscyplin takich jak: onkologia kliniczna, patologia nowotworów, hematologia, opieka paliatywna, psychoonkologia czy ginekologia onkologiczna. Przyszli radioterapeuci opiekujący się pacjentami chorymi na raka odbywają również staże kierunkowe na oddziałach chorób wewnętrznych m.in. kardiologii, pulmonologii, endokrynologii czy intensywnej opieki medycznej. Ta wszechstronna specjalizacja wymaga nie tylko znajomości sztuki medycznej, ale także wiedzy  z zakresu fizyki medycznej obejmującej optykę, mechanikę czy fizykę jądrową.

W celu przeprowadzenia skutecznego i bezpiecznego leczenia onkologicznego, którego nieodłączną część stanowi radioterapia, zespół realizujący napromienianie korzystają z nowoczesnych urządzeń wykorzystujących osiągnięcia inżynierii i fizyki medycznej. Podstawowym rodzajem takiego sprzętu są zaawansowane technologicznie przyspieszacze liniowe. Emitują one wiązkę promieniowania o wysokiej energii ściśle trafiającą w guz nowotworowy przy jednoczesnej ochronie zdrowych tkanek i narządów krytycznych. Powoduje to uszkodzenie materiału genetycznego (DNA) komórek nowotworowych, co zapobiega ich dalszym podziałom. W rezultacie guz przestaje  rosnąć, a w niektórych sytuacjach ulega rozpadowi. Skuteczność radioterapii zależy między innymi od podanej dawki, a nowoczesne przyspieszacze realizują ten cel poprzez modyfikowanie kształtu wiązki i systemy kontroli ruchomości związanej z oddechem. Radioterapia wymaga precyzyjnego odtworzenia tej samej pozycji ciała i guza przy każdym sensie. Służą do tego systemy weryfikacji obrazowej wbudowanej w przyspieszacz (na przykład niskodawkowa tomografia stożkowa), laserowe systemy skanowania powierzchni ciała lub wszczepialne znaczniki. Warto zaznaczyć, że polskie ośrodki posiadają sprzęt najwyższej klasy wyposażony we wszystkie wspomniane innowacyjne rozwiązania. Można zatem śmiało stwierdzić, że radioterapia onkologiczna   to prestiżowa i nowoczesna dziedzina, w której medycyna łączy siły z nowymi technologiami,  by coraz skuteczniej pomagać pacjentom w powrocie do zdrowia.