23 czerwca obchodzimy Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty.

Rak gruczołu krokowego rozwija się w niewielkim męskim gruczole płciowym zlokalizowanym pomiędzy pęcherzem moczowym i odbytnicą, dlatego na raka prostaty chorują wyłącznie mężczyźni. Rak gruczołu krokowego (nowotwór złośliwy prostaty) to najczęstszy nowotwór złośliwy u mężczyzn. Liczba nowo rozpoznanych przypadków sięga ok.16 tys. rocznie. W Polsce żyje ok.120 tys. mężczyzn, u których rozpoznano ten nowotwór. Mimo postępów w rozpoznawaniu i leczeniu tego nowotworu rocznie umiera z tego powodu (CSS) ok. 5tys. chorych. Częstość zachorowań rośnie wraz z wiekiem osiągając najwyższe wartości...

Więcej

Ruszam się, bo planuję długie życie

Jedną z cech świata ożywionego jest ruch. Zarówno rośliny (choć dla ludzkiego oka jest to widoczne w minimalnym zakresie) oraz zwierzęta poruszają się nieustannie. W zamierzchłych czasach wysiłek był niezbędny człowiekowi do pozyskiwania pożywienia lub przemieszczania się. Pomimo upływu czasu oraz przemian świata wokół nas, ludzkie ciało funkcjonuje podobnie, jak jeszcze kilka tysięcy lat temu – ma w sobie pierwotnie zaprogramowaną potrzebę aktywności oraz wysiłku. Działamy jak skomplikowana maszyna, gdzie wykonanie konkretnego ruchu jest zdeterminowane wspólną pracą wielu układów: kostnego,...

Więcej

Zdrowe odżywianie

Z analizy sytuacji zdrowotnej ludności Polski, opracowanej w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - PZH, wynikają najważniejsze wyzwania dla umożliwienia Polakom dłuższego życia w jak najlepszym zdrowiu. W 2017 r. średnia długość życia mężczyzn wynosiła 74 lata, a w przypadku kobiet była o 7,8 roku dłuższa i wynosiła 81,8 lat. W latach 2014-2017 długość życia zarówno mężczyzn jak i kobiet, wzrosła zaledwie o 0,2 roku. Długość życia jest krótsza niż przeciętna w krajach Unii Europejskiej co wyraźniej widać w przypadku mężczyzn...

Więcej

Palenie papierosów

Właśnie mija ponad 30 lat, od kiedy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustanowiła 31 maja  Światowym Dniem bez Tytoniu. Co roku też WHO proponuje  hasło, którym nakłania społeczeństwa do zwrócenia na zdrowotne, społeczne i ekonomiczne skutki palenia papierosów. W tym roku takim hasłem jest ochrona młodzieży przed manipulacjami przemysłu tytoniowego („Protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use”). WHO w swoim przesłaniu podkreśla: „Przez dziesięciolecia przemysł tytoniowy celowo stosował agresywne strategie, aby zachęcić  młodzież do wyrobów...

Więcej

Czerniak

Opalanie wiąże się z ekspozycją skóry na promieniowanie UV (ultrafioletowe), którego źródłem jest słońce lub lampa UV (w przypadku solarium). Ekspozycja na promieniowanie UV jest głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia nowotworów skóry (raki, które są najczęstszymi nowotworami złośliwymi u osób rasy białej oraz czerniaka, który jest najgroźniejszy z nowotworów skóry), ale także przyspiesza jej starzenie. Efekty te rosną wraz z łączną dawką promieniowania UV pochłoniętego przez skórę. Nie ma „bezpiecznego” opalania się, ale nie oznacza to, że nie należy przebywać na...

Więcej

Prof. dr hab. n. med. Piotr Łukasz Rutkowski o Narodowej Strategii Onkologicznej

Narodowa Strategia Onkologia (NSO) jest najważniejszym dokumentem, który będzie kształtował podstawowe działania w zakresie onkologii w naszym kraju na najbliższe 10 lat i będzie dotyczył każdego obywatela naszego kraju. Powstała ona w rekordowo krótkim czasie zgodnie z Ustawą 26 maja 2019 roku z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przygotował ją Zespół Ministra Zdrowia ds Narodowej Strategii Onkologicznej przy współpracy pracowników Ministerstwa Zdrowia i 30 listopada 2019 roku została przekazana Radzie Ministrów, która przyjęła ją na początku lutego 2020 roku. Doświadczenia wielu...

Więcej

Druga edycja programu „PracoDawcy Zdrowia”

W środę (27 listopada) w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyła się druga edycja programu „PracoDawca Zdrowia”. Głównym celem programu jest promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy oraz zachęcenie pracowników do zgłaszania się na badania profilaktyczne pod kątem wykrywania chorób cywilizacyjnych (w szczególności nowotworów). (więcej…)

Więcej

Chcesz rzucić palenie? Specjaliści Ci w tym pomogą!

Decydujesz się na zapalenie papierosa? Wiedz, że wraz z dymem tytoniowym wchłaniasz 7 tysięcy substancji szkodliwych, z czego ponad 70 to substancje rakotwórcze! Rak płuca, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP) oraz zawał serca przed 50 r.ż. to trzy wielkie grupy chorobowe, które występują prawie wyłącznie u palaczy papierosów. Szacuje się, że rocznie z powodu palenia na świecie umiera przedwcześnie 5 mln ludzi i liczba ta stale rośnie. Dlatego z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia przypominamy – rzucenie palenia jest korzystne...

Więcej

Światowy Dzień Rzucania Palenia 2019

obrazek - rzucenie palenia

Rak płuca jest drugim, najczęściej występującym nowotworem złośliwym zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn w Polsce (zaraz po raku piersi i raku gruczołu krokowego). Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, w 2016 roku na raka płuca zachorowało 7 730 kobiet oraz 14 466 mężczyzn, zmarło natomiast 7 635 kobiet i 16 177 mężczyzn. (więcej…)

Więcej

Rak piersi

Rak piersi jest najczęściej występującym na świecie nowotworem złośliwym wśród kobiet, a także jedną z głównych przyczyn zgonów nowotworowych. Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization) szacuje, że rocznie około 2,1 mln kobiet zachorowuje na raka piersi. W 2018 roku na świecie, z powodu raka piersi zmarło 627 000 kobiet, co stanowiło około 15% wszystkich zgonów nowotworowych w światowej populacji kobiet. (więcej…)

Więcej